START
HYRESGÄST
VÅRA FASTIGHETER
OM OSS
KONTAKTA OSS
Cookies
Sajtkarta
Miljö
OM OSS - Miljö
Kvalitets- och miljöarbetet i förvaltningen
Rutiner för kvalitets- och miljöarbetet i våra fastigheter är en ständig process som hela tiden anpassas till de krav som ställs av både samhälle och hyresgäster. En plan har tagits fram för att redovisa de rutiner och krav som för närvarande gäller för vår verksamhet. (Det kan förekomma vissa skillnader mellan våra olika fastigheter). Här nedan följer några exempel ur denna plan.
Hälsa och säkerhet
Brandsäkerhet
• Rutiner för revision och kontinuerlig utbildning av personal beträffande automatiska brandlarm.
Förebygga olyckor
• Se till att hissar sköts. Avtal finns med hissfirma om underhåll och skötsel samt jourutryckningar. Årlig myndighetsbesiktning utförs och fel och brister rättas till omgående.
• Avlägsna snö och is på gård och tak som kan skada person eller egendom, avtal med entreprenör.
Förebygga ohälsosamma förhållanden
• Se till att olägenhet för människors hälsa inte uppstår i en bostad, bruk av bostaden får inte störa genom orenlighet och störande ljud eller annan störning.
• Funktionskontroll utförs av ventilation, fel åtgärdas utan dröjsmål, intyg anslås.
Motverka störningar och obehag
• Se till att fläktar, hissar och dyligt inte stör de boende.
Vårda byggnad och tomt
• Byggnad skall underhållas så att bland annat kulturhistoriskt värde bibehålls.
Medverka till kretslopp
• Hushållsnära källsortering.
• Kasserade kyl- och frysar returneras vid leverans av ny utrustning.
• Farligt avfall tas om hand av fastighetsskötare.

Krav från samhället
Energibesiktning
• Energibesiktning är utförda på våra fastigheter.
Radonmätning
• Godkända radonmätningar är utförda.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
• OVK utförs kontinuerligt enligt gällande regelverk.

Katarinagården
Katarinagruppens vårdboende på Tideliusgatan.
Läs mer »

Sjöstadsgården
Katarinagruppens hus i Hammarby Sjöstad, ett äldreboende för 2000-talet.
Läs mer »

Hyresgästinfo
Här hittar du som är hyresgäst hos oss svar på de vanligaste frågorna. Här finns även nummer till vår felanmälan och störningsjour.
Läs mer »

Våra bostäder
Förmedling och byten sker enligt ändamålsreglerna i våra stadgar.
Läs mer »